DATELE COPILULUI

  Numele și prenumele

  Anul nașterii

  Clasa în care va intra în septembrie 2024

  Copilul este înscris în acest moment la o altă școală?

  DATELE PĂRINTELUI

  Numele și prenumele

  Adresa (stradă, sector)

  Număr de telefon

  Adresă email

  DATELE FRAȚILOR/SURORILOR

  CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNSCRIȘI ÎN ACELAȘI TIMP SAU ÎN URMĂTORII PATRU ANI LA NORDIC ELITE SCHOOL (DACĂ ESTE CAZUL)

  Numele și prenumele

  Anul nașterii

  Numele și prenumele

  Anul nașterii

  Numele și prenumele

  Anul nașterii

  Acte necesare înscrierii

  ✓ cerere tip înscriere;

  ✓ certificat de naștere copil (Copie Xerox);

  ✓ carte de identitate părinți (Copie Xerox);

  ✓ certificat de căsătorie/divorț (Copie Xerox);

  ✓ adeverință medicală (original);

  ✓ fișa medicală a copilului;

  ✓ chitanță taxă înscriere;

  ✓ formular de informare și consimțământ.

  Verified by MonsterInsights